За контакти

Пласмент

0888/565254

Бетонов възел

0889/437826

Началник транспорт

0889/437825

Телефон и факс

068/603357
068/603672


© 2017, "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД