Благодаря за доверието Ви!
инж. Нено Петков Папазов
Изпълнителен директор
"ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД
Уважаеми клиенти и приятели,
За мен е удоволствие да Ви представя фирмата
"ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, производството и услугите, които извършваме, за да задоволим Вашите изисквания.
Използвам възможността да благодаря на всички Вас, затова че ни има и че ни давате увереност да продължим още по убедително напред в начинанията си. Ще Ви представя малка част от историята на "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, както и ще Ви запозная с основните дейности на дружеството.
На 22.05.1989 г. се прекратява организацията "Строително монтажен комбинат" и е образувана и регистрирана държавна фирма "Осъм".
На 23.01.1992 г. е регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ", като правоприемник на активите и пасивите на държавна фирма "Осъм", като по-късно "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" се регистрира в акционерно дружество.
Дружеството се управлява от съвет на директорите и представлява от изпълнителния директор Найден Христов Найденов. Към момента средно-статистическия състав зает по трудови договори в дружеството е 75 човека.
"ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е специализирано предприятие за:
- проектиране и строителство
- производство на стоманобетонни елементи за жилищно и друго строителство
- бетонови и канализационни тръби, тротоарни плочи и др.
- бетонови и варови разтвори
- армировки, заварени мрежи, гаражни клетки и др.
- предоставяне на транспортни услуги и строителни машини
- обслужване със строителна механизация