"ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД предоставя в услуга на своите клиенти транспортна техника, строителни машини и строителна механизация
бетоновозибетонпомпасамосвали - 5 т. и 10 т.
вишкабордови камиони -10 т.мотокар